اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی اربعین حسینی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

ش, 03/11/1398 - 11:35

اولین همایش بین‌المللی و دومین همایش ملی اربعین حسینی در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد