حضور پرشور دانشگاهیان استان اردبیل در راهپیمایی روز قدس