حضور پرشور دانشگاهیان اردبیل در راهپیمایی ۱۳ آبان

فایل عکس: 
نوع تبلیغ: 
عکس
جایگاه بنر: 
جایگاه C